Tạp chí
Love tenderly & Life magazine
CƠ QUAN CỦA HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM
The organ of Vietnam relief association for handicapped children
Organe de l'association vietnamienne d'assistance aux enfants handicapés
Thắp sáng niềm tin cho em lần thứ 6 vui tết Trung Thu cho trẻ em khuyết tật 2020

Thắp sáng niềm tin cho em lần thứ 6 vui tết Trung Thu cho trẻ em khuyết tật 2020

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” lần thứ VI – năm 2020 nhằm trao những phần quà đặc biệt gửi tặng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thư viện hình ảnh